Žádost o zaměstnání v ÚVN

Možnost registrace do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN je určena pro zájemce o ta pracovní místa, která nejsou uvedena v přehledu volných pracovních míst. Registraci do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN je možné využít také v případě, kdy byl na požadované pracovní místo, které bylo uvedeno v přehledu volných pracovních míst, vybrán jiný uchazeč.

Osobní údaje

Jméno: *

Příjmení: *

Titul před jménem:

Titul za jménem:

  Pedagogický titul:

Datum narození: *

Státní příslušnost:

Trvalé bydliště

Ulice: *

  Číslo popisné: *

Město: *

  PSČ: *

Země: *

Kontaktní adresa

(vyplnit, pokud je odlišná od trvalé adresy)

Ulice:

  Číslo popisné:

Město:

  PSČ:

Země:

Tel. kontakt: *

E-mail: *

Vzdělání

Nejvyšší dosažené ukončené: *

Škola: *

Rok ukončení * i)

Nedokončené studium:
(uveďte druh, počet semestrů, ...)

Specializace:       (zaškrtnout a níže podrobněji specifikovat)
(např. specializovaná způsobilost lékaře, pomaturitní specializační studium sestry)

Datum získání

1:

2:

3:

Výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu:   ano   ne

Kurzy, certifikáty, licence
(např. ČKL licence, sanitářský kurz, certifikovaný kurz)

1:

2:

3:

4:

5:

Praxe

Absolvent: *

  ano   ne

Počet let praxe: * i)

Stávající/předchozí zaměstnavatel

Od: *

Do: *

Název: *

Předmět činnosti: *

Pracovní pozice: *

Další informace:
(např. náplň práce)

Předchozí zaměstnavatel 1

Od:

Do:

Název:

Předmět činnosti:

Pracovní pozice:

Další informace:
(např. náplň práce)

Předchozí zaměstnavatel 2

Od:

Do:

Název:

Předmět činnosti:

Pracovní pozice:

Další informace:
(např. náplň práce)

Jiné pracovní zkušenosti:
(brigády a pod. - předmět činnosti, období)

Vědomosti a zručnosti

Jazykové znalosti

Jazyk 1:

Úroveň:

Jazyk 2:

Úroveň:

Jazyk 3:

Úroveň:

Znalost práce na PC:
(např. MS Office - pokročilý)

Řidičské oprávnění:
(např. B, C1)

Charakterové vlastnosti:

Zájmy:

Zájem o zaměstnání

Pracovní místo: *

Jiné:

Preferované oddělení: *

(můžete uvést i další)

 

 

Zájem o ubytování:

  ano   ne

Datum možného nástupu:


*) povinné položky     i) musí být číslo

Přiložte soubor s životopisem: (max. 500 kb)

V souladu se zákonem č.101/200 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů za účelem evidence mé osoby jako uchazeče o zaměstnání v ÚVN.