Přihláška

Štafetový běh ve Hvězdě, #BeActive

25. září 2019, 16:00 – 19:00 hod. Obora Hvězda, Adamova 9, Praha 6

Evropský týden sportu - Štafetový běh na 2 km pro čtyřčlenná družstva

 

 

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

forms 2019