Přihláška

8. KONGRES Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

17. – 18. října 2019

Kongresové centum - budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Registrace sester byla vzhledem k naplněné kapacitě ke dni 19.7.2019 již ukončena.

 

 

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

forms 2019