Žádost o registraci do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN

Možnost registrace do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN je určena pro zájemce o ta pracovní místa, která nejsou uvedena v přehledu volných pracovních míst. Registraci do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN je možné využít také v případě, kdy byl na požadované pracovní místo, které bylo uvedeno v přehledu volných pracovních míst, vybrán jiný uchazeč.

Osobní údaje

Jméno: *

Příjmení: *

Titul před jménem:

Titul za jménem:

  Pedagogický titul:

Datum narození: *

Tel. kontakt: *

E-mail: *

Vzdělání

Nejvyšší dosažené ukončené: *

Škola: *

Rok ukončení * i)

Zájem o zaměstnání

Pracovní místo: *

Jiné:

Preferované oddělení: *

(můžete uvést i další)

 

 

Zájem o ubytování:

  ano   ne


*) povinné položky     i) musí být číslo

Přiložte soubor s životopisem: (max. 500 kb)

Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem zaevidování v databázi uchazečů o zaměstnání, za podmínek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a adaptačního zákona o ochraně osobních údajů, po dobu tří měsíců.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že mám právo souhlas odvolat, mám právo přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo jestli byl souhlas odvolán. Beru na vědomí, že mám právo vznést námitku proti zpracování včetně práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Opište prosím bezpečnostní kód: captcha