Žádost o registraci do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN

Možnost registrace do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN je určena pro zájemce o ta pracovní místa, která nejsou uvedena v přehledu volných pracovních míst. Registraci do databáze uchazečů o zaměstnání v ÚVN je možné využít také v případě, kdy byl na požadované pracovní místo, které bylo uvedeno v přehledu volných pracovních míst, vybrán jiný uchazeč.

Osobní údaje

Jméno: *

Příjmení: *

Titul před jménem:

Titul za jménem:

  Pedagogický titul:

Datum narození: *

Tel. kontakt: *

E-mail: *

Vzdělání

Nejvyšší dosažené ukončené: *

Škola: *

Rok ukončení * i)

Zájem o zaměstnání

Pracovní místo: *

Jiné:

Preferované oddělení: *

(můžete uvést i další)

 

 

Zájem o ubytování:

  ano   ne


*) povinné položky     i) musí být číslo

Přiložte soubor s životopisem: (max. 500 kb)

V souladu se zákonem č.101/200 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních a citlivých údajů za účelem evidence mé osoby jako uchazeče o zaměstnání v ÚVN.
Opište prosím bezpečnostní kód: captcha